Maavälise intelligentse elu leidmine astus tänu masinõppe arengule suure sammu edasi. Ajakirjas Nature
Astronomy avaldatud artiklis jagasid Toronto Ülikooli teadlased masinõppe meetodit, mille abil on võimalik
töödelda Breakthough Listen projekti käigus saadud kosmose helisignaale.

Maavälise elu leidmise organisatsiooni SETI teadlased eeldavad, et tulnukad kasutavad samu raadiolaineid
suhtlemiseks nagu ka inimesed maa peal. Masinõppe abil proovitakse nüüd huvipakkvad sagedused miljonite hulgast
välja sõeluda.

Loe rohkem – https://www.theverge.com/2023/2/6/23588099/seti-machine-learning-extraterrestrial-intelligence-study