USA õhuvägi sai lõpule autonoomsete droonide näotuvastuse  programmiga, mis on mõnevõrre muret tekitav, kuna võimaldab üksikute isikute täpiselimineerimist.

USA kaitseministeeriumi ja arendusfirma RealNetworks vahel sõmitud lepingu kohaselt kasutatakse neid droone andmekogumiseks missioonidel välismaal. Arendaja sõnul põhineb nende tehnoloogia masinõppel ning võimaldab neid droone kasutada pääste- ja otsingumissioonidel.

Allikas: New Scientist