ChatGPT taolisi vestlusroboteid toitvaid keelemudeleid saab kasutada ka automatiseeritud keemias, alates kemikaalide sünteesimisest ja ravimite avastamisest kuni teaduslike katsete kavandamiseni ning läbiviimiseni.

Tehisintellekti masina GPT-4 täiendamine uute keemiateadmistega muutis selle katsete planeerimisel palju paremaks, kuid samas keeldus see keelatud ainete heroiini või sariini gaasi valmistamisest.

Suured keelemudelid, nagu GPT-4, on koolitatud suure osa internetist pärinevate andmete põhjal ja näivad olevat pädevad paljude erialade probleemidele vastama. Samas on neil raskusi ülesannetega, mis nõuavad rohkem ekspertteadmisi. Nüüd on asunud keemikud seda probleemi lahendama, tehes keelemudelile põhjalikumat ning spetsiifilsemat koolitust.

Allikas: The New Scientist