Teadlased uurisid aastatel 1995–2017 Ühendkuningriigi ja 24 Euroopa riigi tööstuse andmeid ning leidsid, et madalal kasutuselevõtutasemel on robotitel negatiivne mõju kasumimarginaalile. Kuid kõrgemal kasutuselevõtu tasemel võivad robotid aidata kasumit suurendada.

Teadlaste sõnul on see U-kujuline nähtus tingitud kulude vähendamise, uute protsesside arendamise ja uute toodete innovatsiooni vahelisest seosest. Kuigi paljud ettevõtted võtavad kulude vähendamiseks esmalt kasutusele robottehnoloogiad, saavad konkurendid seda protsessiuuendust hõlpsasti kopeerida, nii et robotite kasutuselevõtu madala taseme korral keskenduvad ettevõtted pigem konkurentidele kui uute toodete arendamisele. Kui aga kasutuselevõtt suureneb ja robotid on täielikult integreeritud ettevõtte protsessidesse, saab tehnoloogiaid kasutada tulude suurendamiseks uute toodete uuendamise kaudu.

Teisisõnu keskenduvad roboteid kasutavad ettevõtted tõenäoliselt oma protsesside sujuvamaks muutmisele, enne kui suunavad oma rõhu tooteuuendusele, mis annab neile suurema turujõu tänu võimalusele eristuda oma konkurentidest. Tulemused on avaldatud ajakirjas IEEE Transactions on Engineering Management.

Roboteid on tööstuses laialdaselt kasutatud alates 1980. aastatest, eriti sektorites, kus nad suudavad täita füüsiliselt nõudlikke ja korduvaid ülesandeid, näiteks autode kokkupanek. Pärast seda on aastakümnete jooksul robotite kasutuselevõtu määr maailmas järsult ja järjekindlalt kasvanud ning täpsete elektriliselt juhitavate robotite arendamine muudab need eriti kasulikuks väärtuslike tootmisrakenduste jaoks, mis nõuavad suuremat täpsust, nagu elektroonika.

Kuigi on näidatud, et robotid tõstavad usaldusväärselt tööviljakust tööstusharu või riigi tasandil, on vähem uuritud seda, kuidas robotid mõjutavad kasumimarginaale sarnases makromastaabis.

“Kui vaadata, kuidas arvutite kasutuselevõtt tootlikkust mõjutas, siis tegelikult näete tootlikkuse kasvu aeglustumist 1970ndatel ja 1980ndate alguses, enne kui tootlikkus hakkab uuesti tõusma, mida see tegi kuni 2008. aasta finantskriisini,” ütles professor Chander Velu Cambridge tootmisinstituudist. “Huvitav on see, et tootlikkuse tõstmiseks mõeldud tööriist mõjus vähemalt alguses vastupidiselt. Tahtsime teada, kas robootika puhul on sarnane muster.”

“Tahtsime teada, kas ettevõtted kasutavad roboteid ettevõtte protsesside parandamiseks, mitte kogu ärimudeli parandamiseks,” ütles kaasautor dr Philip Chen. “Kasumimarginaal võib olla kasulik viis selle analüüsimiseks.”

“Kui hakkate oma protsessi järjest rohkem roboteid tooma, jõuate lõpuks punkti, kus kogu protsess tuleb alt üles ümber kujundada,” ütles Velu. “On oluline, et ettevõtted töötaksid välja uusi protsesse samaaegselt robotite kaasamisega, vastasel juhul jõuavad nad samasse punkti.”

Teadlased ütlevad, et kui ettevõtted soovivad kiiremini jõuda U-kujulise kõvera kasumliku pooleni, on oluline, et ärimudelit kohandataks samaaegselt robotite kasutuselevõtuga. Alles pärast seda, kui robotid on täielikult ärimudelisse integreeritud, saavad ettevõtted täielikult kasutada robootika jõudu uute toodete väljatöötamiseks, mis toovad kasumit.

Allikas: Science Daily