Washingtoni osariigi ülikooli uuringus leiti, et videote vaatamine pehmest robotist, kes töötab koos inimesega, vähendas vaatajate ohu- ja ebakindlustunnet. Seda isegi siis, kui pehmet robotit näidati töötamas inimese vahetus läheduses. See leid näitab, et pehmetel robotitel on potentsiaalne psühholoogiline eelis metallist või muudest kõvadest materjalidest valmistatud jäikade robotite ees.

“Varasemad uuringud on üldiselt leidnud, et mida lähemal olete jäigale robotile, seda negatiivsemad on teie reaktsioonid, kuid me ei leidnud selliseid tulemusi selles pehmete robotite uuringus,” ütles WSU psühholoogiaprofessor Tahira Probst.

Praegu peavad inim- ja jäigad robotitöötajad ohutuse huvides hoidma kindlat distantsi, kuid nagu käesolev uuring näitab, võiks pehmete robotite lähedus olla mitte ainult füüsiliselt turvalisem, vaid ka psühholoogiliselt aktsepteeritavam.

“Seda avastust tuleb veel uuresti uurida ning kui uued tulemused näitavad sama, tähendab see, et inimesed saaksid pehmete robotitega tihedamalt koostööd teha,” ütles Probst.

Allikas: Science Daily