Volditud paberist objekte kavandav, ehitav ja katsetav robot Paber Bot suudab teha paberlennukeid, mis lendavad kaugemale kui inimese tehtud lennukid sama arvu katsetega.

Robot suudab sama arvu katsete korral kavandada, ehitada ja katsetada volditud paberist valmistatud objekte, nagu lennukid või haaratsid ning seda paremini kui inimene.

Võistluses edestasid Paper Boti lennukid järjekindlalt inimeste loodud lennukeid. Teadlased tagasid nii inimestele kui robotitele võrdsed võimalused, andes neile ka sama arvu katseid. PaperBoti lennukid lendasid kaugemale, demonstreerides ülimat aerodünaamikat ja stabiilsust.

Paper Boti võimalused ei piirdu ainult lennundusega. Kujutage ette robotit, mis suudab voltida keerukaid origami struktuure meditsiiniseadmete, pakendite või isegi katastroofiabi jaoks. Samad põhimõtted, mis panevad lennukid paremini lendama, võivad tähendada revolutsiooni ka teistes valdkondades.

Allikas: New Scentist