Šveitsi robotkoeral ANYmal pole probleeme kivisel maastikul käimisega, kuid nüüd õpetasid Zürichi teadlased neljajalgse roboti veel ka parkuurima. See on sport, mis põhineb keeruliste manöövrite kasutamisel linnakeskkonnas takistuste sujuvaks ületamiseks.

Ühes meeskonnas töötav ETH doktorant Nikita Rudin tegeleb ka ise vabal ajal parkuuriga. “Enne projekti algust arvasid mitmed minu teadlastest kolleegid, et jalgadega robotid on juba oma arengupotentsiaali piirimaile jõudnud aga mina olin teisel arvamusel. Tegelikult olin kindel, et jalgadega robotite mehaanikaga saab palju rohkem ära teha.”

Oma parkuurikogemust silmas pidades asus Rudin ANYmali piire veelgi nihutama. Ta õpetas neljajalgsele robotile uusi oskusi masinõppe abil. ANYmal saab nüüd takistusi skaleerida ja sooritada dünaamilisi manöövreid, et nendelt alla hüpata.

Selle käigus õppis ANYmal nagu laps – katse-eksituse meetodil. Nüüd, kui talle esitatakse takistus, kasutab ANYmal oma kaamerat ja tehisnärvivõrku, et teha kindlaks, milline takistust tal ees on. Seejärel teeb ta liigutusi, mis tunduvad varasema treeningu põhjal tõenäolisemalt õnnestuvat.

ANYmali hakatakse varsti kasutama ka ehitusplatsidel või muudes kohtades, mis on inimestele liiga ohtlikud. Näiteks katastroofipiirkonnas kokkuvarisenud maja ülevaatamiseks.

Allikas: Science Daily